Jdi na obsah Jdi na menu
 


140 LET ZALOŽENÍ JILEMNICKÉHO SOKOLA

12. 6. 2009

-                      1869-2009                                140 let T.J. SOKOL JILEMNICE

Postřehy z oslav jilemnických sokolů

Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice byla založena v roce 1869, v letošním roce tedy slaví 140 let svého vzniku. V pátek 12.června vyvrcholily oslavy dvouhodinovým programem v sokolovně, kterým mile provázel Tomáš Hájek oblečený v dobovém sokolském kroji. Překvapil nás všechny veliký zájem veřejnosti. Naše pozvání dále přijali zástupci župy Krkonošské – Pecháčkovy , okolních sokolských jednot, spřátelených spolků, někteří sponzoři, představitelé města a významných městských institucí. Po úvodních verších od J.V. Sládka zazněly sokolské písně v podání souboru Camponotus. Starostka Sokola ses. Jana Hofmanová přivítala účinkující i početné publiku. Cvičební přehlídku zahájily nejmenší děti s rodiči na hudbu dětských písní a předškolní žactvo se skladbou Kuřátka. Jilemnické ženy se předvedly ve třech skladbách. V bílých sukních s barevnými šálami cvičily na motivy českých lidových písní, v modrém úboru za tónů Mozartovy hudby všem dokázaly, že umějí zacházet se dvěma kužely a k návratu do slavné éry skupiny ABBA nás přiměly cvičenky aerobiku ve stříbrných parukách. Ponikelští sokolové s sebou přivezly dvě skladby. „To je dneska den“ pro žáky 1.-3.třídy, ženy a muž s aerobikem dokázali, že necvičí jen „Tak nějak málo…“. Diváci uvítali osvěžení v podobě přehlídky sletových úborů od začátku minulého století až po současnost. Cvičební program zpestřila Dixielandem a valčíkem skupina Paul Dance.

Jedním bodem programu bylo i oceňování. Tělocvičná jednota si váží všech, kteří ctí heslo „Ni zisk, ni slávu“ mezi ně patří i tito vyznamenaní ses.Ludmila Jezdinská (stříbrná medaile ČOS), ses. Margareta Čechová a Bohumila Janovská (bronzová medaile ČOS), pamětní listy ke 140.výročí založení jednoty byly předány  br. Oldřichu Hrubému (in memoriam), ses. Věře Křížkové, Janě Hofmanové, Janě Čechové a br. Vladimíru Říhovi.

K letošnímu významnému výročí jednota vydala sokolský sborník zahrnující historii a současnost jilemnického Sokola. Text doplňují některé dochované historické dokumenty, černobílé a barevné fotografie. K jeho vydání významně dopomohly finanční dary firem a občanů. Slavnostní křest sborníku provedli ředitel muzea PaeDr. Jan Luštinec a členky výboru jednoty Věra Křížková, Jana Hofmanová a Jana Čechová. Tomuto dílku přejeme, aby si našel cestu k co nejširšímu okruhu čtenářů. Zájemci jistě objeví několik míst v Jilemnici, kde je možné sborník zakoupit.

Výbor jednoty děkuje všem, kteří se na slavnosti jakýmkoli způsobem podíleli, i těm, kteří svým potleskem vytvořili nezapomenutelnou atmosféru.

 Členky výboru T.J. Sokol Jilemnice

 

                                                              

 

                                                                                                                       

 

Obrazek